Regulamin

 1. CEL
 • promocja gminy Lubsko
 • upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Lubsko
 • promocja duathlonu jako wszechstronnej formy ruchu
 1. ORGANIZATOR
 • Lubski Klub Sportowy „Tri Aktywni Lubsko”
  68-300 Lubsko, Wrocławska 69/14, NIP 928-20-88-742, REGON: 368782210

Oficjalna strona internetowa duathlonu: www.crossduathlon.com.pl

Kontakt w sprawie Cross Duathlonu: Michał Glinka e-mail: triaktywnilubsko@gmail.com

tel. + 48 514 354 039

 

 1. WSPÓŁORGANIZATOR
 • Gmina Lubsko
 1. TERMIN, DYSTANS, TRASA, POMIAR CZASU
 • zawody odbędą się w dniu 5 maja /niedziela/ 2019 roku, start zawodów godzina 11.00
 • miejsce startu i mety znajduje się w miejscowości Lubsko
 • I część zawodów dla dystansu MEGA bieg ok. 10km (2 pętle po nieutwardzonych drogach, lesie). Pomiar trasy – GPS.
  Dla dystansu MINI 1 pętla długości ok 5 km.
 • II część zawodów dla dystansu MEGA rower ok. 40 km (dwie pętle po nieutwardzonych drogach, lesie), kask obowiązkowy, dozwolone są wszystkie typy rowerów, poza rowerami elektrycznymi i ze wspomaganiem elektrycznym bądź mechanicznym. Pomiar trasy – GPS.
  Dla dystansu MINI jedna pętla o długości ok 20 km
 • III część zawodów dla dystansu MEGA i MINI bieg ok. 5 km (jedna pętla po nieutwardzonych drogach, lesie). Pomiar trasy – GPS
 • zawody przeprowadzone zostaną przy nieograniczonym ruchu drogowym
 • drogi gminne i powiatowe na czas przejazdu rowerem i biegu zawodników będą czasowo zamknięte. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów Prawo o Ruchu Drogowym
 • pomiar czasu dokonywany będzie za pomocą chipów mocowanych na wysokości kostki
 • oficjalnym czasem zawodów jest czas brutto
 • limit czasu – 5 godzin. Po upływie limitu zawodnik pozostaje na trasie na własną odpowiedzialność
 • zawodnicy startujący w sztafecie przekazują sobie chipa w strefie zmian.
 • zagubienie lub w przypadku sztafet nieprzekazanie sobie chipa powoduje dyskwalifikację drużyny.
 • Udział w zawodach w formule sztafet jest możliwy wyłącznie na dystansie MEGA
 • wszystkie chipy są zwrotne na mecie.
 1. OPŁATY STARTOWE
 • 60 zł (SZTAFETA 2-osobowa 120 zł) – koszt uczestnictwa w zawodach, pod warunkiem uiszczenia opłaty do 31.12.2018 (decyduje data księgowania wpłat w systemie płatności), zawodnik musi być zgłoszony do zawodów poprzez zapisy elektroniczne i dokonać opłaty startowej w formie przelewu
 • 70 zł (SZTAFETA 2-osobowa 140 zł) – koszt uczestnictwa w zawodach, pod warunkiem uiszczenia opłaty do 28.02.2019 (decyduje data księgowania wpłat w systemie płatności), zawodnik musi być zgłoszony do zawodów poprzez zapisy elektroniczne i dokonać opłaty startowej w formie przelewu
 • 80 zł (SZTAFETA 2-osobowa 160 zł) – koszt uczestnictwa w zawodach, pod warunkiem uiszczenia opłaty do 30.04.2019 (decyduje data księgowania wpłat w systemie płatności), zawodnik musi być zgłoszony do zawodów poprzez zapisy elektroniczne i dokonać opłaty startowej w formie przelewu poprzez system płatności
 • 100 zł (SZTAFETA 2-osobowa 200 zł) – koszt uczestnictwa przy zapisach w dniu zawodów.
 • W przypadku płatności po 15.04.2019 organizator nie zapewnia pełnego pakietu startowego Zapisy elektroniczne kończą się 29.04.2019 o godzinie 23:59

Zawodnicy biorący udział w sztafecie dokonują zapisów w systemie elektronicznym poprzez wybór opcji “Start w Sztafecie”. System identyfikuje sztafety poprzez jedną nazwę, którą zawodnicy podają podczas rejestracji. Zawodnicy startujący w sztafecie dokonują opłaty startowej osobno – każdy za siebie.

Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Organizator nie wystawia faktur VAT

 • Ilość uczestników jest ograniczona ze względów technicznych i wynosi maksymalnie 200 osób.
 1. KATEGORIE WIEKOWE, KATEGORIE SZTAFETY, KLASYFIKACJE, NAGRODY
 • Kategorie wiekowe – starty indywidualne

Kobiety:

 • OPEN
 • Kategoria K1 – kobiety do 29 lat (rok ur. 1990 i młodsze)
 • Kategoria K2 – kobiety od 30 lat do 39 lat (rok ur. 1980 – 1989)
 • Kategoria K3 – kobiety od 40 lat (rok ur. 1979 i starsze)

Mężczyźni:

 • OPEN
 • Kategoria M1 – mężczyźni do 29 lat (rok ur. 1990 i młodsi)
 • Kategoria M2 – mężczyźni od 30 do 39 lat (rok ur. 1980 – 1989)
 • Kategoria M3 – mężczyźni od 40 do 49 lat (rok ur. 1970 – 1979)
 • Kategoria M4 – mężczyźni od 50 lat (rok ur. 1969 i starsi)

Kategorie – sztafety

  • SZT 1 – sztafeta męska
  • SZT 2 – sztafeta żeńska
  • SZT 3 – sztafeta mieszana
 • Sztafeta może liczyć tylko dwie osoby: biegacz i rowerzysta
 • Sztafeta może mieć skład mieszany – nie ma to znaczenie w klasyfikacji końcowej. Zawodnik biegający rywalizuje na obu dystansach biegowych, zawodnik jadący rowerem rywalizuje tylko na dystansie rowerowym
 • Nagrody przewidziane są:
  • w kategorii OPEN dla trzech najwyżej sklasyfikowanych kobiet i mężczyzn /zwycięzcy kategorii open nie są klasyfikowani w kategoriach wiekowych/
  • we wszystkich w/w kategoriach wiekowych dla trzech najwyżej sklasyfikowanych kobiet i mężczyzn
  • we wszystkich w/w kategoriach sztafet dla trzech najwyżej sklasyfikowanych zespołów
  • pamiątkowy medal dla każdego uczestnika, który ukończy zawody
 • Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia klasyfikacji specjalnych
 1. WARUNKI UCZESTNICTWA
 • a) prawo startu w zawodach posiadają osoby, które w dniu 5 maja 2019 roku będą miały ukończone 16 lat i okażą podczas weryfikacji dokument stwierdzający tożsamość, dokonają opłaty startowej.
 • b) zawodnicy dokonujący zgłoszenia do udziału w imprezie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej imprezy potwierdzają znajomość regulaminu i akceptują go.
 • c) zawodnicy wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku oraz imienia i nazwiska na wynikach z zawodów na materiałach promocyjnych i reklamowych organizatora w ramach promocji imprezy CROSS DUATHLON Lubsko oraz Gminy Lubsko.
 • d) organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje i urazy na zdrowiu uczestników zawodów. Wszyscy uczestnicy startujący w Cross Duathlon Lubsko robią to na swoją odpowiedzialność, będąc w pełni świadomi swojego stanu zdrowia i ewentualnych przeciwwskazań do wykonywania tego typu ekstremalnego wysiłku.
 • e) uczestnik Cross Duathlon Lubsko wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r podczas dokonywania zgłoszenia po uprzednim zapoznaniu się ze wszystkim oświadczeniami dostępnymi w formularzu zapisów Cross Duathlon Lubsko
 1. ZGŁOSZENIA, LISTA STARTOWA, LIMIT UCZESTNIKÓW, PAKIETY
 • a) po dokonaniu rejestracji, należy dokonać opłaty startowej poprzez system płatności elektronicznych przelewy24.pl
 • b) po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego i opłaceniu wpisowego zawodnik będzie umieszczony na liście startowej
 • c) o terminie zgłoszenia decyduje data dokonania wpłaty wpisowego, przez którą rozumie się datę wpływu na konto organizatora
 • d) obowiązuje limit liczby uczestników 200 osób (łącznie zawodnicy indywidualni i sztafety). Organizator zastrzega sobie prawo zmiany limitu startujących.
 • e) organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku wypełnienia się limitu zgłoszeń.
 • f) pakiety startowe (pamiątkowa koszulka, numer startowy, numery na kask i rower, chip zwrotny) wydawane będą w:
  • w niedzielę 5 maja 2019 r. w biurze zawodów /wiata piknikowa/ w godzinach 8.00 – 10.30
 1. WYNIKI
 • Oficjalne wyniki będą zamieszczone na oficjalnej stronie internetowej organizatora zawodów www.crossduathlon.com.pl
 1. UWAGI KOŃCOWE
 • zawody zostaną rozegrane bez względu na warunki atmosferyczne
 • zawodnik nie przestrzegający niniejszego regulaminu może zostać zdyskwalifikowany
 • każdy zawodnik zobowiązany jest do startu w stroju sportowym, jazdy na sprawnym rowerze w bezpieczny sposób z zapiętym kaskiem rowerowym.
 • numer startowy wchodzący w skład pakietu musi być widoczny przez cały czas trwania zawodów.
 • w przypadku awarii roweru w trakcie wyścigu należy usunąć się wraz z nim z trasy przejazdu w taki sposób, aby nie zakłócać przebiegu wyścigu.
 • na mecie znajdować się będzie strefa zawodnika, w której dostępny będzie poczęstunek dla zawodników.
 • w czasie trwania zawodów organizator zapewnia opiekę medyczną
 • wszelkie sprawy sporne powstałe podczas rozgrywania zawodów, rozpatrywać będzie organizator.
 • interpretacja regulaminu należy do organizatora